18 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ให้การต้อนรับ พลตรีมนัส หนูวัฒนา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง นายอำเภอสังขะ และคณะ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
 

  

  

  

  

 19 ตุลาคม 2557 นายสุเมธ ติยวรนันท์ และครอบครัว มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม